Werkgroepen

Werkgroepen

Zuiderbazaar

De werkgroep Zuiderbazaar bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die elk jaar zorgt voor de organisatie van dit gratis wijkfeest voor jong en oud in de wijken Trouwlaan-Uitvindersbuurt en Oerle. Het wijkfeest vindt jaarlijks plaats rond om MFA Zuiderkwartier op de 1e zondag na de kinderschoolvakantie. Op de Zuiderbazaar kunnen buurtbewoners bijvoorbeeld spullen verkopen tijdens de rommelmarkt. Ook staan er kramen van diverse organisaties, zijn er workshops en demonstraties en treden er artiesten op.

Ook in 2020 is er weer een Zuiderbazaar rondom MFA Zuiderkwartier, zondag 30 augustus is de datum om alvast in je agenda te schrijven! Het wordt ongetwijfeld weer een geweldig wijkfeest voor jong en oud, met een rommelmarkt, informatie, muziek en nog veel meer. Je kunt al inschrijven voor een kraam op de rommelmarkt. Per kraam zijn de kosten € 10,00 euro en € 20,00 euro borg. Voor kinderen zijn er gratis grondplaatsen beschikbaar. Inschrijven kan onder vermelding van naam en telefoonnummer. Mail voor meer informatie en inschrijving naar info@wijkraadzuiderkwartier.nl of stuur een sms naar telefoonnummer 06-83369818 van John Clemminck, Voorzitter van Wijkraad Zuiderkwartier.

Werkgroepen leefbaarheid

In onze wijk zijn 3 werkgroepen leefbaarheid actief:

  • Buurtraad Oerle
  • Werkgroep Korvelse Hofjes-Uitvindersbuurt
  • Werkgroep Trouwlaan-Zeeheldenbuurt

Deze groepen bestaan uit actieve wijkbewoners die zich inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Zij komen een aantal keer per jaar samen voor overleg. Samen worden de acties besproken die uitgezet worden en bevindingen gedeeld.

In de afgelopen jaren is er door de inzet van de werkgroepen op vele manieren een bijdrage geleverd aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Enkele voorbeelden

  • Jaarlijkse schoonmaakactie tijdens NL doet
  • 30 km acties
  • Stimuleren van de BuitenBeterapp
  • Opknappen van een speeltuin
  • Het realiseren van kinder(moes)tuintjes in de wijk
  • Deelname aan Burendag

Wilt u meer informatie over de werkgroepen leefbaarheid of wilt u graag een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op. De werkgroepen leefbaarheid zijn bereikbaar via info@wijkraadzuiderkwartier.nl

Ze werken samen met de Gemeente Tilburg en worden ondersteund door het sociaal werk van ContourdeTwern.