Binnenkort verschijnt weer de jaarrapportage over het programma Accent op Ieders Talent, waarin staat welke resultaten er het afgelopen jaar zijn bereikt. Maar eerst nog even aandacht voor de jaarrapportage over het jaar 2020 waarin we gedeeltelijk in lockdown zaten door corona. Voor iedereen een vreemd en bewogen jaar, waarin bleek hoe belangrijk het is om een goed netwerk in je eigen buurt te hebben. En daar is Accent op Ieders Talent precies voor bedoeld! Ondanks de lockdown waarin iedereen zoveel mogelijk thuis moest blijven, zijn er toch mooie resultaten bereikt. Zo stonden er in dat jaar 103 bewoners ingeschreven voor het programma (zie de plattegrond), en waren er 59 geslaagde matches waarbij buurtbewoners en ondernemers elkaar hielpen. En er zijn vorig jaar 6 koffie-uurtjes gehouden, waarbij bewoners elkaar konden ontmoeten.

 

Klik hier voor de rapportage