Speerpunten

Samenhorigheid en integratie voor de wijkbewoners bevorderen.

Ons streven is de samenhorigheid en integratie voor de wijkbewoners te bevorderen. De van oudsher aanwezige sociale controle verstevigen is daarbij een van onze speerpunten. Ook ontwikkelen we activiteiten voor iedereen in de buurten en vooral voor de ouderen. Daarnaast proberen we het jongerenwerk uit te breiden en waar nodig te ondersteunen. Dit alles doen we in samenwerking met de diverse buurtraden in de verschillende deelwijken zoals bijvoorbeeld buurtraad Oerle.

Mede door de inzet van Wijkraad Zuiderkwartier zijn onderstaande resultaten behaald:

•   Verhoging van de vloer in de grote zaal in MFA Zuiderkwartier
•   Stoplicht Oerlesestraat – Van Coehoornhof blijft gehandhaafd
•   De Kiss en ride-strook voor MFA Zuiderkwartier is aangepast
•   Aanpassingen en verbeteringen aan het trapveldje aan de Generaal Smutslaan
•   Verbetering en heraanleg van parkeerplekken in de Hesperenzijstraat
•   Aanpassen kruising Trouwlaan – Generaal Smutslaan, de werkzaamheden zijn ondertussen afgerond
•   Start programma Accent op ieders Talent
•   Extra leuning bij de grote trap in MFA Zuiderkwartier

  • Werkgroepen

    Onze projecten
  • COPYRIGHT © WIJKRAADZUIDERKWARTIER.NL.
    Design door Webdinge.nl